Får man rida i skogen?

Ridning ingår i allemansrätten, vilket innebär att man får färdas till häst på en stor del av Sveriges yta. Det finns dock risk att man skadar känslig mark om man rider på den.

Man bör ha markägarens tillstånd för ridning, även om det egentligen inte är nödvändigt. Det gäller framför allt om man planerar att rida regelbundet i ett område.

Man får heller inte rida överallt. Det är förbjudet att rida över planteringar, och på åkermark. Vidare bör man undvika:

  • Att rida i skidspår under vintern.
  • Att rida på stigar som vanligen används av vandrare eller löpare.
  • Att rida över lavmarker, kärrmarker och andra typer av ömtålig mark.

Den generella regeln är att allemansrätten är mer inskränkt för ryttare än för gående, eftersom ryttare utsätter marken för större påfrestningar.

Mer om reglerna för ridning i naturen finns att läsa på Naturvårdsverkets sajt. Är du osäker på vilka trafikregler som gäller till häst, läs då också detta.