Hållbar fiskepolitik krävs

Fisk är bra för oss, och allt fler finner njutning i att fiska. Men för att vi ska kunna leva sida vid sida gäller det att respektera havet och fiska med förstånd. 

Att fiska med förstånd kan tyckas enkelt för den enskilda individen. Med ett spö, fiskerullar av olika slag och en lugn inställning får man de bästa förutsättningarna för en bra dag på sjön. Men när det kommer till de stora fiskeföretaget och andra företag är det viktigt att de tar större ansvar – vilket man nu kan se en trend att de gör. Vilket är tur då WWF skriver om att fiskbestånden börjar sina, så kanske hinner vi få en positiv vändning.

Hälften av livet i haven är borta

Det är med obehag en läser om hur livet i vattnet – och vattnet i sig självt mår. med tanke på att vi människor är i beroendeställning till havet borde vi vara lite mer ödmjuka. I Aftonbladet går det att läsa att hälften av allt liv i havet är borta om man jämför med hur våra hav såg ut på 70-talet. För trodde man att man kunde slänga ner vad som i havet och att det bara försvann – detta då våra hav var så stora. Vad man nu vet är att det inte är så och allt man slänger ner, bryts ner och sedan hamnar i de fiskar som vi sedan äter. kanske inte är så märkligt att man som gravid inte får äta fisk. Det krävs alltså krafttag från världens Regeringar att göra något åt detta problem. Genom att lägga mer fokus på havsmiljön kommer man i framtiden att skratta sig lycklig. Vad man nu ser är att företag tar större ansvar, bara det att Yasuragi börjat med MSC- och ASC märkning är något positivt som kommer få spridning. För det är trendigt att vara medveten, och det känns tryggt!