Jägare rekommenderar skyddsväst

Olyckor under jakt är tyvärr vanliga för hundar, men det finns ett sätt att förebygga att hunden skadas av både andra djur i skogen och att skadas av jägare som misstar dem för varg – och det är genom att bära skyddsväst vilket Örebros jägare nu rekommenderar till alla jägare.

Det går att få bidrag till skyddsväst för hunden från sin länsstyrelse men trots detta är det få jägare som väljer att utnyttja detta. Men det är något som de jägare som testat effektiv av västen inte kan förstå varför. De har nämligen upptäckt västens alla fördelar för hunden – och därför rekommenderar man att alla jägare som jagar med hund skaffar sig en skyddsväst till hunden.

Bra för att undvika rovdjursskador

ravjakt-hund-med-rav-i-munnenTill tidningen ALT säger jägare i Örebro att skyddsvästar är bra för att de avvärjer attacker från rovdjur och om hunden väl attackeras så är den skyddad. Därför ger man nu tummen upp till västarna som finns i vanligtvis två olika varianter: en med elektricitet och en med det så kallade vargstålet. Och enligt en enkätundersökning som länsstyrelsen skickat ut under år 2015 till de 40 jägare som köpt en eller annan form av skyddsväst till hunden med bidrag från dem så svarade samtliga av de 33 stycken som lämnade svar samma sak. Ja. De rekommenderar varmt att andra köper väst till hunden också. Likväl svarade de även att de kände sig tryggare med vetskapen om att hunden har västen när den springer själv i skogen. Vissa hade till exempel stött på vildsvin, vilka kan orsaka stor skada på människor och hund, att de inte alls kände samma oro som tidigare för sin jakthunds välbefinnande. Dock upplevdes även nackdelar med västarna, och då främst med elvästen som 28 jägare använde. Dessa upplevdes ibland som både otympliga och tunga för hunden att bära, vilket nu är något man ska se över från länsstyrelsens sida om det går att åtgärda.

Träna din hund innan jakten, här lär du dig inkallning: